Ngati Maru

Register here.

Tènei te raukawakawa, i waiwai i roto i Te Puna Wai-ora-o-Tàne

kia pata pata kei runga i to tinana; ànei te rau kawakawa;

unuhia te peka ki runga; kia whakataka te hau ki te Tonga;

unuhia te peka ki raro; ka whakataka te hau ki te Muri;

kia màkinakina a uta, kia màtaratara ki tai,

kia hiake ana te atakura; he tio, he huka, he hau hunga…

Kia whakatù ki te rangi, whakamaua rangi,

kia tìna! hui e, Taiki e!Ko te kupu tuatahi, ki to tàtou kaihanga, nàna nei te kàkano i ruia mai i Rangiàtea,

arà, nàna nei tàtou katoa.

Ngà mihi maioha ki Te Whare Kàhui Àriki, ki tò tàtou Kìngi, Tùheitia,

e noho nei i te taumata tapu ò òna tùpuna, ò tòna whaea.

Ki a koutou rà rire, rire, hau, pai màrire.

Ki ò tàtou tini aitua, ki a ràtou mà kua huri ki tua o te àrai,

ki Te Pùtahitanga o Rehua, hàere koutou, hàere koutou, hàere atu rà.

Ràtou te hunga wairua, ràtou ki a ràtou, tàtou te hunga ora, tàtou nei ki a tàtou,

tàtou te hunga oranga pùmautanga, tau atu rà, tau mai nei,

e tau ana nei i runga i te pepehà e paiheretia e tàtou.Mai i Ngà Kurì-a-whàrei i te Tonga , ki Mahurangi i te Muri,

Ànei ngà maunga tapu, mai Moehau ka piki ki Te Aroha,

peke atu ki te Uru, ko Te Hapu-a-Kohe,

ka heke ki Te Kohukohunui, tae atu ki Mahurangi,

Ko Tìkapa, ko Te Taitamawahine,

ngà moana karekare, ngà moana marino, e hora nei

Hauraki te rohe whenua

Marutùàhu te tangata.

Ngàti Maru te iwi.